Produktion

Det här är våra specialistområden

Vår roll är att realisera dina idéer – oavsett om produktionsuppdraget handlar om vakuumformning, varmformning av rör eller kolfiberbearbetning.

Vi jobbar nära våra kunder 
genom hela projektet

Våra kunder har höga krav och finns främst inom medicinteknik, hjälpmedelsindustrin, industridesign, möbel- och armaturbranschen.

Våra projekt
© 2024 Sematron All rights reserved