Om Sematron

Vi ger form åt dina idéer

Sedan starten 1977 har vi hjälpt hundratals företag förverkliga idéer och innovationer. Erfarenheterna har med tiden gett oumbärlig kunskap om plastens möjligheter. Det driver oss framåt och hjälper oss att se nya möjligheter.

Nära kundernas utvecklingsavdelningar

På Sematron är vi experter på kundanpassad plastbearbetning och vakuumformning för en mängd olika applikationer. Vår produktion ligger strategiskt mellan Malmö och Lund, ett av Öresundsregionens främsta teknikkluster.

Vi jobbar nära våra kunder och kan vara en kompetent partner tidigt i idéfasen och genom hela utvecklingsprocessen – från idé till färdig produkt. Många av våra kunder är verksamma inom bland annat industri, design och läkemedelsbransch formar vi plastdetaljer åt allt från belysningsarmaturer till hjärtmaskiner.

Se hur vi vakuumformar

Vakuumformning, varmformade
 PEX-rör och kolfiberbearbetning

Vår roll är att realisera dina idéer – oavsett om produktionsuppdraget handlar om vakuumformning, varmformning av rör eller kolfiberbearbetning.

Produktion
© 2024 Sematron All rights reserved