Hållbarhet

Sematron jobbar för en hållbar omställning

FN:s 17 globala mål vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete. Vi har identifierat de fem delmål där vi kan bidra mest till Agenda 2030 och en hållbar omställning.

Så gör vi skillnad med FN:s globala mål

Världen står inför stora utmaningar och vi vill göra vårt yttersta för att bidra till en positiv utveckling mot en hållbar omställning. FN:s 17 globala mål består av 169 delmål. Fem av dessa delmål (8.2, 8.4, 9.4, 12.2 och 12.5) har vi på Sematron valt att fokusera på.

Tillsammans med kunder och medarbetare ska vi tillvarata naturresurser och förvalta och förädla dem på bästa sätt.

Vi ska minimera mängden avfall och anpassa vår industri för att göra den mer hållbar.

Vi ska hitta innovativa och hållbara lösningar för tillverkning, användning och återanvändning.

Hållbar tillväxt

Sematron ska ha en hållbar ekonomisk tillväxt där såväl kunder, medarbetare, ägare och samhället runt omkring oss tar del av framgången. Det ska uppnås med minimal påverkan på miljön och klimatet.

Medarbetarna = framgång

Våra medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för oss. Deras mående, utveckling och säkerhet är inkluderat i vårt arbete inom FN-målen som rör anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt.

Mot förnybar energianvändning

Genom partnerskap och samarbete vill vi bidra till kunskapsutbyte inom teknik och innovation, speciellt inom vårt expertområde. På så sätt bidrar vi till FN:s delmål 7.2 och en mer förnybar energianvändning.

Vakuumformning, varmformade
 PEX-rör och kolfiberbearbetning

Vår roll är att realisera dina idéer – oavsett om produktionsuppdraget handlar om vakuumformning, varmformning av rör eller kolfiberbearbetning.

Produktion
© 2024 Sematron All rights reserved