Varmformade PEX-rör

PEX-rör – praktiskt och prisvärt

Varmformade PEX-rör löser vanliga utmaningar med rör och slangar. PEX tål stora påfrestningar, är slagsegt och okänsligt för sprickbildningar och därför lämpligt även som mekaniskt skydd. PEX-rör är en enkel och hållbar lösning – och prisvärd jämfört med kopparrör.

Varmformade PEX-rör löser vanliga problem

Mjuka slangar i exempelvis PVC eller silikon kan innebära risker och praktiska problem. Om de böjs för snävt stryps gas- eller vätskeflödet, vilket kan få förödande konsekvenser inom analys- och medicinteknik. Byt ut dem till PEX-rör (förtätad polyeten) för ökad säkerhet och flexibilitet.

PEX-rör passar i miljöer som ska klara:

  • Höga eller låga temperaturer.
  • Höga tryck.
  • Mekaniska påfrestningar.
  • Aggressiva vätskor.
  • Livsmedelssäkerhet.
  • Låg friktion.

Specialgjorda PEX-rör

Våra varmformade PEX-rör eliminerar risker och praktiska problem som slangar gjorda i exempelvis PVC eller silikon kan innebära. Vi specialformar dina rör med precision och stabilitet i alla dimensioner.

Skydda slangar mot slitage

Genom en speciellt utvecklad produktionsteknik kan vi forma spiraler av PEX-rör som skyddar dina rör och slangar – som till exempel hydraulslangar under tåg – mot mekaniskt slitage.

Krävande användningsområden

PEX, förtätad polyeten, har mycket goda egenskaper som gör PEX-rören särskilt lämpade för krävande användningsområden inom bland annat medicinteknik och livsmedelsindustrier.

Vi jobbar nära våra kunder 
genom hela projektet

Våra kunder har höga krav och finns främst inom medicinteknik, hjälpmedelsindustrin, industridesign, möbel- och armaturbranschen.

Våra projekt
© 2024 Sematron All rights reserved