Kolfiberbearbetning

Att bearbeta kolfiber kräver erfarenhet

Våra konstruktörer kan kolfiber. De bearbetar och modifierar detta mycket lätta men styva kompositmaterial med stor efterfrågan i industrin. Kolfiberbearbetning kräver stor erfarenhet av skärdata och anpassade maskiner så att inte elektroniken blir skadad.

Kolfiber – ett material med möjligheter

Kolfiber är ett kompositmaterial som är hårdare än stål och mycket starkt i förhållande till sin låga vikt, vilket har gjort det uppskattat i bland annat bilindustrin då lägre vikt betyder lägre bränsleförbrukning. En annan stor fördel med kolfiber är att man kan styra vridstyvheten i materialet – flexibelt åt ett håll och starkt på ett annat. Våra konstruktörer har kunskapen för att få fram de kvaliteter som efterfrågas.

Fördelar med kolfiber:

  • Konstruktioner i kolfiber väger ca 75 % mindre jämfört med stålkonstruktioner.
  • Kolfiber hålls samman och får stadga av ett så kallat matrismaterial, oftast plast.
  • Maskinell bearbetning överträffar handbearbetning även i små serier och är enkel att repetera.

Vi jobbar nära våra kunder 
genom hela projektet

Våra kunder har höga krav och finns främst inom medicinteknik, hjälpmedelsindustrin, industridesign, möbel- och armaturbranschen.

Våra projekt
© 2024 Sematron All rights reserved