Vi skapar möjligheter med vakuumformning

Plastbearbetning med hög precision

Kunder och projekt

Våra kunder har höga krav och finns främst inom medicinteknik, hjälpmedelsindustrin, industridesign, möbel- och armaturbranschen. Se några av våra projekt här.

"Vi förenas i en gemensam värdegrund som är basen för det moderna Sematron vi utvecklar nu." – Jörgen Segerhag & Johan Elgemark
© 2024 Sematron All rights reserved