2022.11.06

Möjliggör fler njurtransplantationer

Medicinteknikföretaget UGLK Science utvecklar en ny metod som möjliggör fler transplantationer av njurar. Sematron har varit med genom utvecklingsprocessen och producerar bland annat kärlet som njuren förvaras i inför transplantation.

Lundabaserade medicinteknikföretaget UGLK Science utvecklar ny säker teknik för att återställa funktionen hos njurar som med dagens teknik inte går att transplantera. UGLK Sciences metod står nu inför kliniska studier innan den kan lanseras ­– och göra fler njurtransplantationer möjliga över hela världen.

Sematrons uppdrag är vakuumformning av flera centrala komponenteter med komplex design och hög kravställning. Den geografiska närheten och ett lyhört lagarbete mellan UGLK Science och Sematron har lett till en framgångsrik process för produktutvecklingen – och bäddar för ett fortsatt nära samarbete.

© 2024 Sematron All rights reserved